MS Infotekos knygų ketvirtadienyje - Giedrius Mackevičius (1945–2008) ir jo Teatras

Menų spaustuvės Infotekos knygų ketvirtadienyje – monografija „Giedrius Mackevičius (1945–2008) ir jo Teatras“ (išleido Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus). Tai - pirmoji knyga lietuvių kalba apie XX a. teatro novatorių Giedrių Mackevičių, sukūrusį plastinės dramos žanrą. Monografija „Giedrius Mackevičius (1945–2008) ir jo Teatras“ pristato G. Mackevičiaus gyvenimą ir kūrybą, atskleidžia sudėtingą XX a. antros pusės istorinį laikotarpį, paveikusį menininko likimą.

Išskiriama lemtinga 1972 m. gegužės 14-oji, kai, protestuodamas prieš sovietinį režimą, Kauno muzikinio teatro sodelyje susidegino Romas Kalanta. Tuo pasinaudojo valdžios funkcionieriai, nutraukę sėkmingai kūrusios Modrio Tenisono suburtos pantomimos trupės veiklą. Vienas talentingiausių trupės aktorių G. Mackevičius, festivalyje Rygoje pripažintas geriausiu Baltijos šalių mimu, išvyko studijuoti į Maskvą, GITIS‘ą (Valstybinis teatro meno institutas), įstojo į legendinės prof. Marijos Knebel kursą. Po trejų metų – 1975-aisiais – saviveiklinis kolektyvas, kuriam ėmėsi vadovauti dar studentas G. Mackevičius, sukūrė vieną garsiausių savo spektaklių „Nugalėjimas“, judesio kalba pasakojantį apie genialų renesanso epochos menininką Mikelandželą. Spektaklis sulaukė milžiniškos sėkmės; G. Mackevičius tapo teatrinio pasaulio atradimu.


Knygoje pateikiami archyviniai Jaunimo teatro, Modrio Tenisono pantomimos trupės dokumentai, režisierės Aurelijos Ragauskaitės, kompozitoriaus Alfredo Šnitkės laiškai, fotografijos, mokslininkų pranešimai tarptautinėje konferencijoje, skirtoje G. Mackevičiaus kūrybai įprasminti. Leidinyje – visų G. Mackevičiaus scenos pastatymų (per 60!) Lietuvoje, Rusijoje, Bulgarijoje sąrašas, kolegų ir bičiulių prisiminimai, o taip pat – G. Mackevičiaus eilėraščiai, apsakymai ir gaivališkos ekspresijos tapybos darbas.

Renginyje dalyvaus leidinio sudarytoja Liucija Armonaitė, menotyrininkas doc. dr. Helmutas Šabasevičius, G. Mackevičiaus giminės, artimi bičiuliai.

Vieta: Menų spaustuvės infoteka | Data: kovo 28 d. | Laikas: 18:00

Renginys nemokamas.