Atvira erdvė'18 skelbia paraišku priėmimą!

Menų spaustuvės jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“ skelbia 2018 metų paraiškų priėmimą. Tai galimybė pristatyti pirmuosius savarankiškus darbus scenos erdvėje ir už jos ribų. Tai proga sukurti pirmąjį šedevrą, tai galimybė klysti, bet ir reta prabanga pasimokyti iš savo klaidų. Kviečiame teikti paraiškas naujiems scenos menų kūriniams.

Lietuvos scenose pastebėjome spektaklių vaikams trūkumą, tad primename, kad be visų kitų, labai laukiame ir paraiškų su kūriniais jauniesiems žiūrovams!


Atrankos gairės:

* Projektų atranka bus vykdoma dviem etapais: iki š.m. vasario 23 d. reikia pateikti užpildytas paraiškų formas; kovo 2 d. bus skelbiama, kas atrinkti į II etapą; į II etapą atrinktų kūrybinių grupių kovo 9 d. bus prašoma pateikti būsimo projekto ištrauką/eskizą/pristatymą – iki 15 min. trukmės


* Kūrybinės grupės branduolį sudaro profesionalai bei jaunieji menininkai, neseniai baigę arba bebaigiantys studijas scenos menų profesionalus rengiančiose švietimo įstaigose


* Projektas turi būti įgyvendintas iki 2018 m. lapkričio 15 d., projekto eskizas pristatytas iki rugsėjo 30 d.


* Projekto įgyvendinimo išlaidos turi būti racionalios ir pagrįstos, projekto biudžetas pateiktas su mokesčiais


* Programa skirta ne organizacijoms, o individualiems menininkams ir kūrybinėms grupėms


* Ši programa nėra skirta dalinį finansavimą jau turintiems bei mokslo institucijoje rengiamiems darbams finansuoti


* Programai gali būti teikiami teatro, šokio, šiuolaikinio cirko, objektų, lėlių, performanso, multimedijų, tarpsritinių menų projektai įvairiai auditorijai


* Prioritetas skiriamas projektams, pasižymintiems idėjų originalumu, novatoriškumu, skirtingų scenos formų ir žanrų jungimu


Atrinktiems projektams rengti ir pristatyti bus suteiktos Menų spaustuvės patalpos, techninė įranga, finansinė parama ir vadybinė pagalba. Projekto autoriai dirbs su kuratoriais.
Įgyvendinti projektai gali būti pristatomi Menų spaustuvės repertuare. Abipusiu Menų spaustuvės ir projekto autorių sutarimu, tolimesnis projektų vystymas gali būti perduotas projekto autoriams


Paraiškų pateikimas:

Paraišką sudaro paraiškos forma ir projekto sąmata (parsisiųsti spaudžiant čia - forma / sąmata).


Pasirašytą ir nuskanuotą paraišką „.pdf“ formatu atsiųsti elektroniniu paštu giedre@menuspaustuve.lt iki 2018 m. vasario 23 d.
Projektus vertins ir atrinks Menų spaustuvės taryba. Projektų atrankos rezultatus numatoma paskelbti iki 2018 m. kovo 2 d.


* Svarbu

Menų spaustuvė neįgyvendins projektų, jei projektai nepateisins lūkesčių, nebus pritaikomi Menų spaustuvės erdvėms, prieštaraus Menų spaustuvės veiklos ar etikos principams

* Menų spaustuvė pasilieka teisę nekomentuoti savo sprendimo ir informuoti tik atrinktų įgyvendinimui projektų autorius

* Projektų autoriams priklauso asmeninės neturtinės teisės į projektų idėjas ir be autorių sutikimo Menų spaustuvė neperduos ir neatskleis projektų idėjų niekam kitam

* Pateiktosios paraiškos lieka Menų spaustuvėje

* Atrinkti projekto dalyviai įsipareigoja aktyviai dalyvauti projektų valdymo, viešinimo mokymuose, kuriuos kuruos Menų spaustuvė, kitų projekto dalyvių darbų peržiūrose, aptarimuose ir t.t.


>> Paraiškos formos ar papildomos informacijos kreiptis į Menų spaustuvės projektų koordinatorę Giedrę Putramentaitę el. paštu giedre@menuspaustuve.lt, telefonu (8-5) 204 0832, +37065 211909 arba ieškoti Menų spaustuvės tinklapyje www.menuspaustuve.lt. <<

Programa finansuojama Lietuvos kultūros tarybos