Menų spaustuvės jaunųjų scenos menininkų programa „atvira erdvė“ skelbia 2017 metų paraiškų priėmimą

Menų spaustuvės jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“ skelbia 2017 metų paraiškų priėmimą. Tai galimybė pristatyti pirmuosius savarankiškus darbus scenos erdvėje ir už jos ribų. Tai proga sukurti pirmąjį šedevrą, tai galimybė klysti, bet ir reta prabanga pasimokyti iš savo klaidų. Kviečiame teikti paraiškas naujiems scenos menų kūriniams.

Kadangi šis projektas vyks 2017-2018 metais, viena iš "Atviros erdvės" siūlomų temų - kūriniai politinėmis-socialinėmis temomis, aktualizuojantys Valstybės 100-metį. Skatiname į jubiliejų pažvelgti ne statistiškai ir tradiciškai, o per kūrybą perteikti svarbiausias janųjų pastebimas problemas, požiūrį į valstybę, visuomenę ir savo vaidmenį čia. Tai nėra nei privaloma, nei tai bus lemiantysis veiksnys, nes jubiliejai ir gimtadieniai per prievartą nešvenčiami.


* Atrankos gairės:

* Projektų atranka bus vykdoma dviem etapais: iki š.m. vasario 20 d. reikia pateikti užpildytas paraiškų formas; vasario 27 d. bus skelbiama, kas atrinkti į II etapą; į II etapą atrinktų kūrybinių grupių kovo 9 d. bus prašoma pateikti būsimo projekto ištrauką/eskizą/pristatymą – iki 15 min. trukmės


* Kūrybinės grupės branduolį sudaro profesionalai bei jaunieji menininkai, neseniai baigę arba bebaigiantys studijas scenos menų profesionalus rengiančiose švietimo įstaigose


* Projektas turi būti įgyvendintas iki 2017 m. lapkričio 15 d., projekto eskizas pristatytas iki rugsėjo 30 d.


* Projekto įgyvendinimo išlaidos turi būti racionalios ir pagrįstos, projekto biudžetas pateiktas su mokesčiais


* Programa skirta ne organizacijoms, o individualiems menininkams ir kūrybinėms grupėms


* Ši programa nėra skirta dalinį finansavimą jau turintiems bei mokslo institucijoje rengiamiems darbams finansuoti


* Programai gali būti teikiami teatro, šokio, šiuolaikinio cirko, objektų, lėlių, performanso, multimedijų, tarpsritinių menų projektai įvairiai auditorijai


* Prioritetas skiriamas projektams, pasižymintiems idėjų originalumu, novatoriškumu, skirtingų scenos formų ir žanrų jungimu


Atrinktiems projektams rengti ir pristatyti bus suteiktos Menų spaustuvės patalpos, techninė įranga, finansinė parama ir vadybinė pagalba. Projekto autoriai dirbs su kuratoriais
Įgyvendinti projektai gali būti pristatomi Menų spaustuvės repertuare. Abipusiu Menų spaustuvės ir projekto autorių sutarimu, tolimesnis projektų vystymas gali būti perduotas projekto autoriams


* Paraiškų pateikimas:

Paraišką sudaro paraiškos forma ir projekto sąmata (parsisiųsti spaudžiant čia - forma / sąmata).


Atspausdintą ir pasirašytą paraiškos originalą reikia atnešti į Menų spaustuvę (Šiltadaržio g. 6) darbo dienomis 9 - 18 val. iki 2017 m. vasario 20 d.
Paraiškos elektroninę versiją „.pdf“ formatu atsiųsti elektroniniu paštu laura@menuspaustuve.lt iki 2017 m. vasario 20 d.
Projektus vertins ir atrinks Menų spaustuvės taryba. Projektų atrankos rezultatus numatoma paskelbti iki 2017 m. kovo 14 d.


* Svarbu

* Menų spaustuvė neįgyvendins projektų, jei projektai nepateisins lūkesčių, nebus pritaikomi Menų spaustuvės erdvėms, prieštaraus Menų spaustuvės veiklos ar etikos principams

* Menų spaustuvė pasilieka teisę nekomentuoti savo sprendimo ir informuoti tik atrinktų įgyvendinimui projektų autorius

* Projektų autoriams priklauso asmeninės neturtinės teisės į projektų idėjas ir be autorių sutikimo Menų spaustuvė neperduos ir neatskleis projektų idėjų niekam kitam

* Pateiktosios paraiškos lieka Menų spaustuvėje
* Atrinkti projekto dalyviai įsipareigoja aktyviai dalyvauti projektų valdymo, viešinimo mokymuose, kuriuos kuruos Menų spaustuvė, kitų projekto dalyvių darbų peržiūrose, aptarimuose ir t.t.


>> Paraiškos formos ar papildomos informacijos: kreiptis į Menų spaustuvės projektų koordinatorę Laurą Gabrielaitytę-Kazulėnienę el. paštu laura@menuspaustuve.lt, telefonu (8-5) 204 0832, +37065 257391 arba ieškoti Menų spaustuvės tinklapyje www.menuspaustuve.lt. <<