Atvira erdvė'20 skelbia paraišku priėmimą!

Menų spaustuvės jaunųjų scenos menininkų programa „Atvira erdvė“ skelbia 2019 metų paraiškų priėmimą. Tai galimybė pristatyti pirmuosius savarankiškus darbus scenos erdvėje ir už jos ribų. Tai proga sukurti pirmąjį šedevrą, tai galimybė klysti, bet ir reta prabanga pasimokyti iš savo klaidų. Kviečiame teikti paraiškas naujiems scenos menų kūriniams.

Programa orientuota ne tik į kūrinio sukūrimą, bet ir į visapusišką kūrybinės komandos parengimą savarankiškam prodiusavimui, vadybinį mokymą. Menų spaustuvė įsipareigoja prodiusuoti ir finansuoti projekto sukūrimą ir tris jo premjeras su galimybe savarankiškai likti nuolatiniame repertuare, patiems auginti ir vystyti savo kolektyvą bei su jaunųjų menininkų statusu Menų spaustuvės paslaugomis naudotis lengvatinėmis sąlygomis. Kadangi programa siekia padėti formuoti kūrybinę komandą, visi projektai turi turėti vadybininką (jei neturite, padėsime rasti!), kurį apmokysime projektų vadybos pagrindų ir pagelbėsime susigautyti kultūros finansavimo lauke.


* Atrankos gairės:

* Projektų atranka bus vykdoma dviem etapais: iki š.m. kovo 2 d. reikia užpildyti paraiškų formas; kovo 9 d. bus skelbiama, kas atrinkti į II etapą. Į II etapą atrinktų kūrybinių grupių bus prašoma pateikti būsimo projekto ištrauką/eskizą/pristatymą (iki 15 min. trukmės)

* Kūrybinės grupės branduolį sudaro profesionalai bei jaunieji menininkai, neseniai baigę arba bebaigiantys studijas scenos menų profesionalus rengiančiose švietimo įstaigose

* Projektas turi būti įgyvendintas iki 2020 m. guodžio 2 d., projekto eskizas pristatytas iki 2020 m. spalio 1 d.

* Projekto įgyvendinimo išlaidos turi būti racionalios ir pagrįstos, projekto biudžetas pateiktas su mokesčiais

* Programa skirta ne organizacijoms, o individualiems menininkams ir kūrybinėms grupėms

* Ši programa nėra skirta dalinį finansavimą jau turintiems bei mokslo institucijoje rengiamiems darbams finansuoti

* Programai gali būti teikiami teatro, šokio, šiuolaikinio cirko, objektų, lėlių, performanso, multimedijų, tarpsritinių menų  projektai įvairiai auditorijai

* Prioritetas skiriamas projektams, pasižymintiems idėjų originalumu, novatoriškumu, skirtingų scenos formų ir žanrų jungimu

Atrinktiems projektams rengti ir pristatyti bus suteiktos Menų spaustuvės patalpos, techninė įranga, finansinė parama ir vadybinė pagalba. Projekto autoriai dirbs su meniniais mentoriais.


* Paraiškų pateikimas:

Paraišką sudaro paraiškos forma ir projekto sąmata. Paraiškos formą pildyti čia , atsisiųsti sąmatą čia (ją reikės įkelti į eletroninę paraiškos formą). Paraišką pateikti iki 2020 m. kovo 2 dienos.

Projektus vertins ir atrinks Menų spaustuvės taryba. Projektų atrankos rezultatus numatoma paskelbti iki 2020 m. kovo 9 dienos.


SVARBU !

* Menų spaustuvė neįgyvendins projektų, jei projektai nepateisins lūkesčių, nebus pritaikomi Menų spaustuvės erdvėms, prieštaraus Menų spaustuvės veiklos ar etikos principams

* Menų spaustuvė pasilieka teisę nekomentuoti savo sprendimo ir informuoti tik atrinktų įgyvendinimui projektų autorius

* Projektų autoriams priklauso asmeninės neturtinės teisės į projektų idėjas ir be autorių sutikimo Menų spaustuvė neperduos ir neatskleis projektų idėjų niekam kitam

* Atrinktos paraiškos lieka Menų spaustuvėje

Primename, kad visi projektai turi turėti vadybininką. Vadybininkas kartu su komanda įsipareigoja dalyvauti Menų spaustuvės kuruojamuose kultūros projektų mokymuose/susitikimuose.


>> Dėl papildomos informacijos kreiptis į Menų spaustuvės projektų koordinatorę Giedrę Putramentaitę el. paštu giedre@menuspaustuve.lt, telefonu (8-5) 204 0832, +370 628 33 110 <<