Neighbours

Švedijos ir Baltijos šalių mainų projektas dramaturgams apie kaimynystę ir išankstinius nusistatymus.

Projekto idėja: Kodėl švedai apskritai žino tiek mažai Baltijos šalių dramaturgų? O ką Baltijos žmonės bei dramaturgai  žino apie Švediją - ir kokios pjesės statomos šioje scenoje? Mus skiria vos kelios valandos skrydžio, bet mes tiek mažai žinome vieni apie kitus, todėl atejo laikas susitikti ir pradėti tinklaveiklą!

Kartu su Baltijos šalių dramaturgais projekto metu buvo lyginama Švedija su Baltijos šalimis, projekto dalyviai tyrinėjo skirtingas daugiasluoksnės temos kaimynystėje, išankstines nuostatas, priklausymo ir antagonizmo perspektyvas ir kaip profesionalūs teatro darbuotojai kreipia dėmesį į šias temas, kurdami spektaklius jaunimui. Projekto metu buvo keistasi žiniomis, patirtimi ir metodais, kartu sužinojome vieni apie kitus teatro srityje. 

Projekto tikslai: vienas iš projekto ketinimų – kurti asmeninius tinklus, stiprinti Švedijos ir Baltijos šalis kultūrinius mainus, keistis vertingomis žiniomis apie mūsų šalis. Taip pat palyginti metodus ir strategijas kaimyninėse šalyse. Asmeninių dramaturgų kontaktų negalima nuvertinti: rezultatas gali lemti įdomias naujas pjeses – ar bent jau tekstų ištraukas svarbiomis temomis bei naujas tarptautinio bendradarbiavimo formas teatro scenoje.

Paskutinis projekto etapas vyko Menų spaustuvėje 2020 m. sausio mėn.

* 2020 01 11

Seminaras: Scenų skaitymas (9 dramaturgai ir 9 scenos), dalyviai iš Švedijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos

* 2020 01 12

Seminaras: Šiaurės ir Baltijos šalių projekto "Neighbours" pristatymas.