Vilniaus tarptautinis teatro festivalio „Sirenos“ metu vyks teatrologės, dramaturgės Kristinos Steiblytės vedamos diskusijos, siekiančios apčiuopti teatro dabarties probleminių klausimų pulsą.

„Išliekamieji viruso padariniai“
LAIKAS: rugsėjo 21 d. 18:30
VIETA: Menų spaustuvės Kišeninė salė


„Dramaturgijos vertimai“ (org. Lietuvos Kultūros Institutas)
LAIKAS: rugsėjo 29 d. 18:30
VIETA: Lietuvos nacionalinis dramos teatras


„Neįmanomas teisingumas“
LAIKAS: spalio 1 d. 18:30
VIETA: Menų spaustuvės Kišeninė salė


„Kas paslėpta po parketu?“
LAIKAS: spalio 7 d. 18:30
VIETA: Menų spaustuvės Kišeninė salė


SVARBU: Į visus renginius žiūrovai bus priimami tik su Galimybių pasu, kurį galima gauti www.gpasas.lt


APIE DISKUSIJAS:

pirmoji diskusija įvyks rugsėjo 21 d. 18:30 Menų spaustuvės Kišeninėje salėje – „Išliekamieji viruso padariniai“ – Pasibaigus karantinui buvo suplanuota neparėpiama daugybė premjerų. Tačiau naujų repertuarų skelbimas dar toli gražu nereiškė grįžimą prie to, kas buvo. O ir kaip grįžti prie įprasto teatrinio gyvenimo, kai dalis žiūrovų dar ilgai nesijaus saugiai uždaroje erdvėje su daugybe nepažįstamųjų, o kita dalis bus taip pripratusi prie daug lengviau pasiekiamo skaitmeninio turinio. Ir gal grįžti prie įprasto teatrinio gyvenimo net ir nereikia? Gal galima pradėti kurti naują teatrą naujiems žiūrovams? Ir kaip planuoti teatro ateitį, kai nežinia net kaip kalbėti apie dabartį?


Rugsėjo 29 d. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre įvyks Lietuvos Kultūros Instituto inicijuojama diskusija „Dramaturgijos vertimai“.


Spalio 1 d. trečioji diskusija vėl kelsis į Kišeninę salę – „Neįmanomas teisingumas“ – Su kolektyvinės traumos pasekmėmis gyvena ne viena ją patyrusios bendruomenės karta. O tokių traumų nutylėjimai ir nežinia apie praeitį ateities kartas paverčia neišspęsto, neišgyvento skausmo įkaitais. Nutylėtas ir nuslėptas blogis nėra nenugalėtas blogis. Bet ar viešas kalbėjimas apie tai, kas buvo nutylėta, gali atkurti teisingumą? Koks tokiose situacijose vaidmuo tenka menininkams?


Pokalbių ciklą spalio 7 d. užbaigs diskusija „Kas paslėpta po parketu?“ (Menų spaustuvės Kišeninė salė) – Yanos Ross režisuotame spektaklyje „Vienos miško pasakos“ komplikuoti šeimos ir artimos aplinkos santykiai susiduria ir su fizine kliūtimi – iškilusiais parketo kauburėliais, tarsi čia pat, tame pačiame kambaryje, kur švenčiama ar gedima, po parketu būtų pakišta tai, apie ką nesinori kalbėtis. Kas gi slepiasi po parketu Lietuvos teatre? Kas nutylima, ignoruojama, kokie yra skirtingų teatro kūrėjų kartų estetiniai ir vertybiniai skirtumai?


---
Vilniaus tarptautinį teatro festivalį „Sirenos“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Festivalį remia Vilniaus miesto savivaldybė.

Spektaklis yra www.700vilnius.lt programos dalis.

Festivalio mecenatas: „Yukon Advanced Optics Worldwide“