Kūrybinė vasara Menų spaustuvėje


2020 metais Lietuvos scenos menų bendruomenei COVID-19 pandemijos metu susiduriant su milžiniškais nuostoliais bei sustabdyta veikla Menų spaustuvė pristatė projektą, skirtą profesionalių nepriklausomų kūrėjų ar jų grupių kūrybinių idėjų vystymui. „Kūrybinė vasara Menų spaustuvėje“ – trumpalaikių rezidencijų programa, kurios dalyviai turi galimybę iki dviejų mėnesių naudotis Menų spaustuvės patalpomis bei technine įranga repeticijoms, pelnyti finansinę paramą bei vadybinę pagalbą. Tai – galimybė nepriklausomiems menininkams, susidūriantiems su finansiniais sunkumais, neužtikrinta ateitimi ir kūrybinės veiklos ribojimais, nesustoti kurti bei vasarą skirti intensyviam praktiniam darbui.

 

„Kūrybinėje vasaroje Menų spaustuvėje“ laukiami įvairiai auditorijai skirti teatro, šiuolaikinio cirko, objektų bei lėlių teatro projektai. Prioritetas bus teikiamas įvietinto (angl. site-specific) gatvės meno ir šiuolaikinio cirko pasirodymų eskizų kūrimui bei idėjų vystymui.